Váš košík je prázdný
  • HOME NÁBYTEK - vše pro Váš domov.
  • Doprava po celé ČR ZDARMA!

Doprava

Doprava zdarma po celé ČR

                                                                                    Náklady na poštovné i balné na celém území České republiky nese prodávající.


Přivezeme Vám zdarma nejen sedací soupravu, ale také komodu, nebo jen malou poličku.

Dodací lhůta


Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. Prodávající si vyhrazuje dodací lhůtu 2-10 týdnů z důvodu široké nabídky výrobků. Nedodá-li prodávající zboží ve stanovené lhůtě, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení.

Dodávka zboží


Doprava je zajištěna vlastními vozy prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

Prodávající bude informovat kupujícího o dodávce zboží telefonicky, emailem před dodáním zboží.
Kupující je povinen zajistit si dostatečný počet osob na složení objednaného zboží, zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit odpovědné osobě (řidič). Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad.

Kupující je povinen dodané zboží bezodkladu prohlédnout a v případě nekompletnosti zboží nahlásit řidiči.
Nebude-li kupující schopen dané zboží převzít ve stanoveném termínu, musí neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však do 24 h po sdělení termínu dodávky (z důvodu plánování tras, vytíženosti aut apod).

Odmítne-li kupující převzít zboží při dodávce, nebude-li k zastižení na kontaktní adrese bude prodávající požadovat náklady spojené s dodáním zboží.

Vynáška


Zájem o vynášku, je třeba uvést při objednání zboží, po obdržení objednávky, vyrozumí prodávající kupujícího o předběžné kalkulaci.
Cena vynášky - 100 Kč / kus / osoba / patro.

Služba vynášky je doplňková, prodávající si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout z časových nebo kapacitních důvodů.
Platba vynášky lze pouze hotovostním stykem.
Objednávka vynášky je závazná, bude-li tato služba odmítnuta při dovozu zboží, bude prodávající požadovat po kupujícím náklady spojené s odmítnutím.

Doplňková ustanovení


Zboží je doručeno před dům kupujícího s ohledem na dostupnosti vozu, nebo za 1 dveře s pomocí zákazníka a to v pouze v případě rovného terénu. Řidič zpravidla jezdí bez závozníka, proto není schopen zboží stěhovat po domech či patrech. Naše firma je schopna zajistit připadnou vynášku zboží s ohledem na vytíženost kapacit.