Váš košík je prázdný
  • HOME NÁBYTEK - vše pro Váš domov.
  • Doprava po celé ČR ZDARMA!

Reklamační řád

Reklamační řád obchodní společnosti HOME-NÁBYTEK

Všeobecná ustanovení
 

Zde uvedený reklamační řád doplňuje práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.home-nabytek.cz. Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi obchodní společností Vladimír Špirhanzl, IČ: 60924403, se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 333, PSČ: 507 81, jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu www.home-nabytek.cz na straně druhé. 

Prodávající prohlašuje, že v internetovém obchodě www.home-nabytek.cz poskytuje stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné prodejně, a které jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Uplatnění reklamace

Spotřebitel či kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně prostřednictvím emailu – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a to tak, že v předmětu emailu uvede – REKLAMACE – FA (číslo). Dále vyplní nad Reklamačním řádem připojený tiskopis ke stažení s názvem REKLAMAČNÍ LIST dle charakteru reklamace, a v tomto listu vyplní veškeré předepsané údaje a další náležitosti uvedené v reklamačním listu. V případě dalších informací kontaktujte na telefonu: 603 417 597.

Podmínky a vyřízení reklamace

  • Při uplatnění reklamace musí spotřebitel či kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží spotřebitel či kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (faktura, příp. kupní smlouva).
  • Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li spotřebitel či kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví spotřebitel či kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží, (event. pořídí i digitální fotografii), který je podkladem pro další jednání o eventuální náhradě škody, pokud došlo k poškození zboží uvnitř obalu.
  • Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit spotřebiteli či kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou smluvních stran.
  • Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží zbožím jiným, se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.
  • Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem:
  • Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace, (od převzetí zboží/ zásilky prodávajícím). Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem, zejména jedná-li se o reklamaci do zahraničí, vyhrazuje si prodávající právo na 3 měsíční lhůtu.
  • Pokud nebylo zboží ještě použito, může prodávající dle svého uvážení zboží vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást zboží, má spotřebitel či kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celého zboží. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opraveném zboží vada vyskytne opětovně nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.
  • Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná závada po opravě věci nebo 4 různé uznané závady.

Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího spotřebitelem či kupujícím uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl spotřebitel či kupující zboží řádně užívat.

 

HOME- NÁBYTEK